PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE
menu

Sinds het advies om jonge baby's (ivm de veiligheid) op de rug te laten slapen, is het aantal baby's met een afplatting van de schedel de laatste jaren aanzienlijk toegenomen.

Omdat jonge baby's het hoofdje nog niet in het midden kunnen houden, zal onder invloed van de zwaartekracht het hoofdje naar 1 kant vallen. Als de baby het hoofdje steeds naar dezelfde kant houdt ontstaat er een voorkeurshouding, waardoor een afplatting van de schedel kan ontstaan (plagiocephalie).

Als de voorkeurshouding blijft bestaan en adviezen niet helpen, is kinderfysiotherapeutische behandeling zinvol. Met behulp van plagiocephalometrie kan de ernst van de afplatting gemeten worden.

Wat is plagiocephalometrie?

Het is een meetmethode waarmee de mate van scheefheid van het hoofdje bepaald kan worden en of er een reden is voor helmtherapie. Ook de verandering van de vorm van de schedel in de tijd kan zo vastgelegd worden. De meting is niet pijnlijk of belastend voor de baby.

Hoe wordt de meting gedaan?

Een bandje van thermoplast wordt om het hoofdje aangebracht. Dit bandje wordt na enkele minuten hard en is een exacte kopie van de vorm van de schedel. Met behulp van deze afdruk kan berekend worden hoe groot de afplatting is. De uitkomst geeft aan of spontaan herstel te verwachten is of dat er eventueel een helm nodig is om meer herstel te geven.