PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE
menu

CQ - index en klanttevredenheid

Binnen de gezondheidszorg vervullen zorguitkomsten een steeds prominentere rol. Binnen elke zorgsector werken organisaties samen om de kwaliteit van de geleverde zorg meetbaar en transparant te maken met behulp van kwaliteitsindicatoren. De zorguitkomsten, welke informatie opleveren over de kwaliteit van zorg, worden conform het Kwaliteitsdocument (voorheen het Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg) tweeledig gemeten. Enerzijds via zorginhoudelijke indicatoren en anderzijds via cliëntgebonden indicatoren (cliënttevredenheid over de organisatie).

De CQ-Index is ontwikkeld om ervaringen van cliënten met de dienst- en zorgverlening via een gestandaardiseerde methodiek inzichtelijk te maken. Dankzij de systematische toepassing van deze algemene meetstandaard worden ervaringen van cliënten met de zorg op een betrouwbare en eenduidige wijze gemeten en openbaar gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om landelijk de prestaties van verschillende zorgaanbieders met elkaar te vergelijken. Wij geven uw email-adres door aan Qualizorg.

 

De vragenlijst wordt digitaal naar u opgestuurd. Mocht u niet willen dat uw email-adres wordt doorgegeven, dan verzoeken wij u dit aan ons door te geven.