PRAKTIJK VOOR KINDERFYSIOTHERAPIE
menu

Mishandeling, verwaarlozing en misbruik van kinderen en volwassenen komt veel voor. onze beroepsgroep kan een belangrijke bijdrage leveren bij het bestrijden ervan en wij hebben op grond van de zorgplicht de verantwoordelijkheid om in te grijpen.

De zorgplicht vloeit voort uit de modelregeling fysiotherapeut-patiënt en eveneens uit de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

Deze meldcode bevat een stappenplan dat de fysiotherapeut stap voor stap door het proces leidt vanaf het moment dat er een signalering is tot aan het moment dat er een beslissing wordt genomenover het eventueel doen van een melding.

Hierbij wordt rekening gehouden met onze geheimhoudingsplicht.